lördag, augusti 07, 2021

Slå ett slag mot marxism och islamism . RÖSTA 19 SEPTEMBER !

 Vi är många som fortfarande är medlemmar i organisationen Svenska Kyrkan, men som mår illa av att se hur 68-marxister och islamister tagit makten både där och i några frikyrkor. 

 Det tydligaste exemplet är kyrkoledningens tydligt antisemitiska kampanj mot judarna och staten Israel.

Så Du som fortfarande är medlem (eller känner någon som är det) : Utnyttja Din rätt att rösta 19 september.

Träffar du någon av de politiker som sitter i kyrkans beslutande organ, så ställ en klar och tydlig fråga till dem: Vad tänker du göra för att bekämpa marxisternas antisemitism i Svenska Kyrkan ?

Se Charlie Weimers film nedan