söndag, november 03, 2019

Assyrierna varnar för Sveriges islamisering


Assyriska flaggan


I Sverige finns över 125.000 assyrier/syrianer, en
del av den omkring 5 miljoner stora kristna folkgruppen
som lever utspridd över hela världen.
De tillhör ett halvdussin olika kristna kyrkor, de flesta
med rötter i de östkyrkor, som vi vet alldeles för
lite om i Sverige. De talar olika arameiska språk.

Om de använder beteckningen assyrier eller syrianer
är mest en politisk/historisk fråga.

I de ursprungliga hemländerna Turkiet, Iran, Syrien 
och Irak finns en hela tiden krympande rest på kanske
1,5 miljoner. Just nu är gruppen i Syrien hårt klämd 
mellan Turkiet och Kurdistan. 

Turkiet startade som bekant redan under första 
sina kristna minoriteter, bl a genom att bosätta 
stora mängder (muslimska) kurdiska nomader i 
östra Turkiet. De senaste åren har det islamistiska 
Kalifatet ISIS försökt utrota alla religiösa minoriteter 
i Syrien och Irak.

I Sverige finns sedan några år en mycket aktiv TV-kanal
Assyria TV.

Vi uppmärksammade nyligen en varning för islamiseringen
av den svenska partipolitiken, som kanalen gick ut med...

Se och fundera !!