måndag, november 11, 2019

SÄPO varnar för statsfinansierad islamism i Sverige
SVERIGE I ett pressmeddelande uppger Säkerhetspolisen, Säpo, att ”ett relativt stort antal” organisationer kopplade till våldsbejakande extremistmiljöer finansieras med statliga och kommunala bidrag. Enligt Säpo är problemet störst inom den islamistiska miljön.

– Vi ser i vårt operativa arbete att det finns individer med koppling till våldsbejakande extremism som är aktiva i organisationer som mottar offentliga medel. Det handlar om individer som använder organisationerna som plattform för att sprida och förankra sina budskap, säger Johan Olsson, operativ chef vid Säpo, i pressmeddelandet.

Det handlar om högerextremister, vänsterextremister och islamister som får bidrag genom organisationer som skolor, stiftelser och kulturföreningar. Utan att ha kunnat ta fram någon exakt summa uppskattar Säpo att det handlar om miljontals kronor.

– Tillgången till offentliga medel ökar legitimiteten och ger ekonomiska förutsättningar för plattformar där radikalisering kan ske, och det bidrar till tillväxten i extremistmiljöerna. Historiskt sett är det här ett problem i samtliga tre extremistmiljöer som Säkerhetspolisen följer, men vi ser just nu att problemet är störst i den våldsbejakande islamistiska miljön, säger Johan Olsson.

Säpo vill nu att det inrättas ett kunskapscentrum som kan ge stöd och kunskap till bidragsgivande myndigheter.

– För att minska tillväxten i extremistmiljöerna behöver samhället förhindra att organisationer som bidrar till radikalisering mottar offentliga medel. Staten ska inte finansiera verksamheter som undergräver vår demokrati genom att stödja våldsbejakande extremism, säger Johan Olsson.