måndag, augusti 19, 2019

Absurda Aftonbladet om ökande antisemitism


Idag tycks Aftonbladet ha upptäckt det resten 
av Sverige såg för några år sedan...

Däremot verkar de inte se något samband mellan
denna ökande antisemitism, AB:s artiklar om judiska
demonstrationer, den antisemitism som predikas i de
allt flera moskéerna


"Svante Lundgren är docent i judaistik vid CTR, centrum för teologi och 
religion vid Lunds universitet. Han förklarar att hotet mot judar kommer från 
en religiös konflikt med en lång bakgrund.
– I många länder i Mellanöstern finns det stark antisemitism, och därav finns 
det människor som blir uppväxta med det, inte bara hat mot Israel utan 
mot alla judar. Det finns mycket forskning kring det här och det man 
ser då är att vissa från Mellanöstern får med sig starka antisemitiska 
åsikter från sitt hemland. Enligt Svante Lundgren är det bakgrunden 
till den starka antisemitismen." (Kvällsposten)

Kanske ett studiebesök för AB:s redaktionsledning på den pågående
rättegången mot imamen Samir El Rifai i Helsingborg vore nyttig.
Han kallade judar för "apornas och svinens avkommor",
vilket uppmuntrade hans islamister till ett mordförsök mot
en aktiv jude...

Nog känns Aftonbladet extra absurd....


 Aftonbladet/Inizios undersökning visar bland annat:
  • Mer än varannan (55%) tycker att antisemitismen i Sverige har ökat de senaste 5 åren.
  • Mer än var tredje (36%) har upplevt antisemitism i sin vardag en eller flera gånger. Bland de upp till 29 år har hälften upplevt det en enstaka gång eller flera (52%).
  • Mer än två tredjedelar (71%) av svenska folket är mycket (33%) eller lite (38 procent) oroade för antisemitism. Kvinnor känner större oro än män, oron är större i storstäderna än ute i landet.
  • Varannan svensk (52%) känner till Förintelsen mycket väl och 40 procent känner till den ganska väl. Andelen som menar att de känner till Förintelsen mycket väl är högre bland män. 
  • Tre av fyra (77%) tycker att det är mycket viktigt att komma ihåg Förintelsen i form av minnesdagen den 27 januari varje år, som instiftades av FN 2005. Ett fåtal tycker att det inte är viktigt. Dessa finns bland män, yngre och de med lägre utbildning.

Tycker du att antisemitismen har ökat eller minskat i Sverige de senaste 5 åren?

Källa: Aftonbladet/Inizio
Källa: Aftonbladet/Inizio