måndag, augusti 26, 2019

FN: Kalifatets rester akut hot mot Europa
(Baserat på SVT 190825)
Trots Kalifatets militära nederlag i Syrien och Irak utgör terrororganisationen fortfarande ett hot, enligt en FN-rapport. Rapporten har samlat information från medlemsstaternas underrättelsetjänster. Enligt rapporten försöker ISIS-ledare nu skapa förutsättningar för flera attentat i Europa.

Terrorgruppen ISIS har under det senaste året förlorat allt sitt territorium och det har blivit allt svårare för dem att verka i såväl Syrien som Irak. Men det betyder inte att hotet mot omvärlden är över. Risken är att fokus återigen riktas mot Europa. Enligt rapporten kan ISIS redan ha särskilda mål i åtanke samt påbörjat utplaceringen av sprängämnen inför attacker.


Enligt rapporten uppskattas cirka 30 000 av de 40 000 utländska medborgare som ursprungligen anslöt sig till ISIS fortfarande vara vid liv. En del är fångar i kurdiska läger och står inför rätta i Irak, men många anses fortfarande vara på fri fot. En del av dessa förväntas ansluta sig till terrorgruppen al-Qaida, andra förväntas bilda nya terrororganisationer.


Terrorattacker kan komma före årets slut
Rapporten varnar mer specifikt för att en våg av internationella terrorattacker kan komma från ISIS före årets slut. Syftet med dessa attacker ska bland annat vara att ”förvärra befintliga meningsskiljaktigheter och oro” i europeiska länder.

Belgien är det land i Europa med flest ISIS-resenärer per capita i Europa, cirka 420 personer. Enligt OCAD, Belgiens Federala kriscenter, som har som uppgift att övervaka terrorhot, har ungefär en tredjedel av de belgiska medborgare som åkt till Syrien dött, en tredjedel har återvänt till Belgien och resten är kvar i Syrien eller Irak.

– Vi blev inte förvånade över FN:s rapport, vi var helt medvetna om den här situationen, säger Paul Van Tigchelt som är chef för OCAD. Risken är att de utländska krigarna i Syrien kan användas för eventuella attacker i Europa, säger han.

Fortsätter att rekrytera
Ett annat problem är att rekryteringen till ISIS och al-Qaida fortsätter. I många av de provisoriska fängelser och läger där IS-anhängare befinner sig i Syrien och Irak har deras arbete med att radikalisera personer kunnat fortgå relativt ostört. Samtidigt har diskriminering mot sunnimuslimer ökat i vissa områden vilket också kan leda till rekryteringsmöjligheter för organisationer som ISIS.

– I Europa kommer hotet framför allt från ISIS-krigare som nu återvänder till sina hemländer eller ”ensamvargar” som radikaliserats eller inspirerats av ISIS online, säger Paul Van Tigchelt till SVT.