fredag, augusti 09, 2019

Ljusets fiender i MalmöJohan Westerholm på Ledarsidorna om hur (s) och
gammelpressen gemensamt mörkar att den antisemitiska
stormvågen i Malmö är resultatet av stadens 
islamisering... 


Copyright Kjell Nilsson Mäki 

Malmö töms nu på unga judar som inte ser någon framtid i staden. Genomgående i rapporteringen i Public Service och annan media om den tilltagande antisemitismen i Malmö saknas information om vilken form av antisemitism, och vilken avsändare, som denna har. Ledarsidorna har svaret på varför det är så.

För tre år sen skulle Malmö stad specialutbilda lärare i en satsning mot antisemitism. Men bara en knapp tredjedel av utbildningsplatserna fylldes. I höst görs ett nytt försök. Det var företaget Xenofilia som tillsammans med judiska församlingen som utformade en utbildning för Malmö stad 2016.
– Det är en utbildning som behövs i Malmö. Malmö har en utbredd antisemitism. Vi hör varje dag om unga människor som har svårt att uttrycka sin judiska identitet, säger Xenofilias VD Lena Friblick till P3 Nyheter.
Europeiska judar i åldrarna 16–34 år utsätts i högre grad för antisemitiska trakasserier än vad deras föräldrageneration gjorde, enligt en rapport från EU-kommissionen och EU:s byrå för mänskliga rättigheter. Unga judar väljer att flytta från Malmö säger 19-åriga Mira Kelber till P3 Nyheter. Hennes pappa flydde från förintelsen med sin familj.
– Om man tänker hur lång tid det var sedan förintelsen och mina släktingar blev mördade: att folk bär på samma rädsla. Där borde kommunen göra bättre. För de är de som ska ta hand om sina medborgare.
I rapporteringen från främst Public Service samt i kommunikationen från Malmö stad saknas dock en avgörande detalj för att läsare och medborgare skall förstå vad det är för form av antisemitism som drabbar Malmös allt färre judar. Den arabiska. Den arabiska antisemitismen som i Malmös fall kan kopplas direkt till en specifik invandrargrupp. De som brukar gå under benämningen statslösa palestinier även om många idag har svenska medborgarskap.

Denna form av antisemitism skiljer sig från dagens europeiska som har sina rötter i Sion Vises protokoll med ursprung i Ryssland samt den tyska nazismen. Den form av europeisk antisemitism som Illmar Reepalu, S, gav uttryck för och som återfinns i Nordiska Motståndsrörelsen. Den antisemitism som idag dominerar Malmö är dock något annat. Det är den som har sitt ursprung i arabvärlden i allmänhet och hos de statslösa palestinierna i synnerhet.

Brottsförebyggande Rådets, Brå, senaste rapport som publicerades 2019 uppvisar personer med bakgrund i Mellanöstern en antisemtisim som enligt forskningen har existerat redan innan staten Israel grundades. Denna antisemitsm och delar av den hatbrottslighet som sker mot judar, såväl i Sverige som i andra europe­iska länder, härrör från en närmast sanktionerad antisemitism som förekommer i de olika länderna i Mellanöstern. Och som skiljer sig från den europeiska.

För migranter som kommit till Europa efter 1945 är Förintelsen och minnet från denna inget som de tar med sig. Det är en berättelse om en händelse från en annan kontinent. Närmast fiktiv i deras värld. De känner ingen delaktighet i denna och inte heller att de på något sätt har den med sig. Det är i många fall något de inte kan relatera till alls. Endast Marocko har idag obligatorisk undervisning i Förintelsen, en reform som kung Mohammed VI genomförde 2018 för att visa att Marocko är en del i kampen mot antisemitism. Inget annat arabland har följt efter.
Kung Mohammed VI av Marocko är fullt medveten om att det kommer ta minst en, sannolikt fler, generationer för att knäcka ryggraden på den antisemitism som Muslimska Brödraskapet och andra islamistiska rörelser sprider. Att det krävs att den identifieras, inklusive avsändaren, för att kunna motarbetas.

Sett till opinionsundersökningar och valresultat som presenterats från dessa länder i MENA-regionen går det att bryta ner siffrorna ytterligare och identifiera vilka grupper medborgare från dessa länder som svarar för den mest brutala, strukturerade och tydliga antisemitismen. I granskningen av dessa valresultat utrikstalliseras en väljargrupp som tydligast sympatiserar med det religio-politiska budskap som är mest antisemitiskt och hatiskt mot staten Israel i allmänhet och judar i synnerhet. Detta korresponderar väl med Brottsförebyggande rådets tidigare studier som visar på en kraftig överrepresentation av antisemitiska vanföreställningar bland migranter och deras barn med ursprung i Mellanöstern.

Det Muslimska Brödraskapets parti i Jordanien, IAF. Islamic Action Front. Förutom att det är de väljare med den lägsta utbildningen och de lägsta inkomsterna som röstar på Muslimska Brödraskapets politiska parti förenas de av något annat. Dess väljare är främst de som från början var statslösa palestinier eller anhöriga till statslösa palestinier. På samma sätt har Hamas, som tidigare var en väpnad gren av Muslimska Brödraskapet, en förkrossande majoritet på Gaza-remsan och når nästan upp till 50 procent stöd i valen till elevkårerna vid universiteten på Västbanken. Hamas är vitsordat våldsbejakande antisemitiskt i lika hög grad som det Muslimska Brödraskapet i regionen är apologetiskt. Tillåtande.

Det är därmed inte orimligt att anta att den överväldigande delen av den antisemitism som judar får uppleva i Malmö har just detta ursprung. Palestinier och de statslösa palestiniernas som därmed ansluter sig till det Muslimska Brödraskapet och Hamas samt Hezbollahs budskap. Något som förs över till även de palestinier som över tid erhållit ett medborgarskap. Och deras barn. Och barnbarn.
Socialdemokraterna kommer inte kunna adressera denna form av antisemitism då det i sådana fall skulle riskera att utmana hela den utrikespolitiska plattform, som bygger på ett stöd till palestinierna, som byggts upp sedan Olof Palmes dagar. Ett talande exempel på oförmågan är statsminister Stefan Löfven i Riksdagens frågestund 2017.

Och så länge public service inte berättar för svenska skattebetalare, som finansierar hela statens medieplattform med 8,8 miljarder kronor per år, om varifrån antisemitismen i Malmö kommer ifrån kommer det inte bara vara obegripligt för väljare och medborgare varför den kan fortsätta. Denna antisemitism kommer heller inte kunna motarbetas på något sätt så länge inte regeringen, Malmö Stad och socialdemokraterna är tydliga med vilken grupp som är avsändaren till denna antisemitism.

Kampen mot antisemitismen i Malmö liknar i allt väsentligt Harry Potters kamp mot Lord Voldemort. Lord Voldemort kunde bara bekämpas när någon vågade nämna hans namn. 
Vare sig Public Service, annan statsfinansierad media eller socialdemokraterna kommer under överskådlig tid inte våga nämna antisemitismen i Malmös ursprung.  Regeringen Löfven kommer därmed aldrig att kunna utmana de krafterna. Krafter som formulerades explicit med broderskaparen Carl Henrik Grenholms utrikespolitiska ställningstagande i tidningen Broderskap 1971:
”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”
Ljusets fiender – därför knäcks inte antisemitismen i Malmö.

Post scriptum
Begreppet "Ljusets Fiender" är myntat i denna kontext av docent Johan Lundberg i ett av de standardverk som ligger till grund för all kunskapsinhämtning inom islamism och jihadism. Boken Ljusets fiender (Timbro 2013)  kan beställas på bland annat Bokus.

Broderskaparna heter idag Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Bland dess ordföranden genom åren märks Peter Weiderud, idag kansliråd på UD KH, UD:s enhet för konflikthantering där han ansvarar för interreligiös dialog. Weiderud har i andra sammanhang inte uteslutit att bjuda in antisemiter till konferenser samt anser att hat mot minoritetsgrupper från socialdemokratiska muslimer kan tolereras.

En annan namnkunnig ordförande är dagens, professor Ulf Bjereld, som fram till årsskiftet 2018/19 var ansvarig för fördelningen av forskningsmedel mot rasism. Bjereld har även varit front för "Ship to Gaza" som samarbetat med bland annat den turkiska terrorklassade organisationen IHH som i sin tur har samarbetat med den internationellt terrorklassade organisationen Hamas, officiellt Muslimska Brödraskapets väpnade palestinska gren fram till 2016. IHH har även transporterat vapen till Islamiska Staten i skydd av sin status som biståndsorganisation.

Johan Westerholm