onsdag, augusti 24, 2016

Islamistiskt folkmord på kulturarv 
 

 

Islamisterna, liksom tidigare nazister och kommunister,
begår inte bara folkmord på människor utan även
kulturarv.

Jag är väl medveten om att begreppet
folkmord ofta missbrukas idag om alla
möjliga övergrepp, men ifråga om försök
att utplåna kulturarvet, ett folks historiska
och moraliska ryggrad, menar jag nog att det
är berättigat.
 
Just nu pågår en intressant rättegång i Haag mot en
al-Qaedageneral som försökt utplåna en del av Malis
historia. Det är världssamfundets första försök
att aktivt värna vårt kulturarv.
 
Det man omedelbart kommer att tänka på är
kalifatets och al-Qaedas ansträngningar att
vagga i Mesopotamien, PLO/Hamas försök
Inget av detta har tidigare beivrats
av makthavarna. Men nu blir det kanske
 ändring...
 
SvT:

I dag inleddes en historisk rättegång vid den internationella brottsmålsdomstolen i Haag, då en person för första gången åtalas för att ha förstört historiska monument i staden Timbuktu i Mali 2012.
Den åtalade, maliske medborgaren Ahmad al-Faqi al-Mahdi, även kallad ”Abou Touareb”, förklarade sig under dagen skyldig till att ha beordrat förstörelsen av ett antal gravar och mausoléer i Timbuktu i Mali 2012.
Nio små mausoléer gjorda i lera samt Sidi Yahia-moskéen förstördes då under två månader i den, av FN och Unesco, världsarvsklassade medeltida staden.

Gren av al-Qaida

Al-Mahdi var vid tiden för förstörelsen medlem av tuaregrörelsen Ansar al-Din-rörelsen, som 2012 tog kontroll över Timbuktu efter en militärkupp.
Gruppen förstörde därefter tempel och gravar i staden, då de hävdade att dessa var en form av avgudadyrkan och därför stred mot deras tolkning av Islam.
Ansar al-Din-rörelsen är en gren av terrornätverket al-Qaida.

”Accepterar rättens dom”

Under rättegångens första dag vid den internationella brottsmålsdomstolen i Haag sade sig al-Mahdi ångra de skador han orsakat monumenten, enligt den amerikanska nyhetssajten CNN.
– Jag är beredd att acceptera rättens dom, men det kommer att göra ont och mitt hjärta har krossats.
Ahmad al-Faqi al-Mahdi riskerar att dömas till 30 års fängelse av domstolen. 

****
Ett annat exempel på folkmord på kulturarv var
nazisternas ansträngningar att plundra och i
många fall utplåna alla judiska arkiv och
samlingar.

Särskilt om bibliotekens öde.

Bara under "Kristallnatten" utplånades
267 synagogor inom Tyska Riket.
Och sedan följde härjningarna i Central-
och Östeuropa.