fredag, augusti 26, 2016

Ambassadör: Israel behöver svenska frikyrkofolkets stöd 
 
 


”Jag tror personligen att det är mycket viktigt att Israel-vänner i Sverige slutar låta sig hindras av rädsla och öppet börjar visa sitt stöd för Israel”, skriver Israels Sverigeambassadör Isaac Bachman. Han vädjar här till svensk frikyrklighet: ”Det är av stor betydelse för Israel att ni tar ställning. Det innebär också ett stöd för Mellanösterns kristna.”

(Publiceras samtidigt i Världen idag)


Under mina fyra år i Sverige har jag kunnat notera hur många personer avstår från att uttala sitt stöd för Israel, då de tror att deras omgivning är negativt inställd. I själva verket finns många Israel-vänner som delar samma uppfattning men inte vågar uttrycka den, då de förutsätter att den allmänna meningen präglas av negativa attityder. Jag tror personligen att det är mycket viktigt att Israel-vänner i Sverige slutar låta sig hindras av rädsla och öppet börjar visa sitt stöd för Israel.
 
Medan Svenska kyrkan har en tydlig anti-israelisk agenda, vet jag att de svenska frikyrkorna känner vänskap för Israel. Problemet är bara att frikyrkorna inte alltid är lika röststarka i debatten i fråga om sin positiva inställning, som Svenska kyrkan är högröstad i sin svartmålning. Det är av stor betydelse för Israel att ni tydligt tar ställning emot och offentligt vederlägger de felaktigheter och missvisande påståenden som regelmässigt sprids av Svenska kyrkan och andra aktörer i Sverige.

Jag vet att Israel har många vänner i Sverige men vet att också många – och detta gäller inte bara svenska kristna – tvekar att utåt visa sitt stöd. Även om jag kan förstå denna tvekan – då offentligheten ofta kommit att domineras av kritiska röster – är ett sådant ställningstagande ändå inte ett så stort steg som man kan tro.

Utan tvekan ligger ännu mycket arbete framför oss, i fråga om att skapa en mer balanserad Israel-bild, men under mina fyra år i Sverige har jag ändå kunnat konstatera stora framsteg. Jag ser hur fler vanliga svenskar nu väljer att bemöta anti-israeliska artiklar i dagstidningarna. Också Israels ambassad i Stockholm är i dagsläget mycket mer aktiv i pressen än tidigare, samtidigt som vi har en stark närvaro i sociala medier. Ett annat exempel är just de årliga manifestationerna för Israel, som växer för varje år.
Att stödja Israel borde falla sig självt, både som svensk och kristen. Både Sverige och Israel är liberala demokratier med religionsfrihet, yttrandefrihet och en fri press. Genom att stödja Israel stödjer man det öppna och demokratiska svenska samhällets värden.

Vidare blomstrar de kristna minoriteterna i Israel, med fulla medborgerliga rättigheter och religionsfrihet – medan de i övriga Mellanöstern utsätts för fruktansvärd förföljelse och i många fall står på utplåningens rand. I själva verket är Israel det enda land i Mellanöstern där den kristna befolkningen ökat under de senaste 50 åren.
Det är också samma hot som Mellanösterns kristna och Israel står inför, ett hot som på senare tid också kommit närmare Sverige – radikal islamistisk terror. Denna grundar sig i en ideologi som inte kan tolerera att någon vägrar underkasta sig dess totalitära läror. Det gäller för både kristna och judar, svenskar och israeler. Hatet mot judar och israeler verkade med full kraft redan decennier före någon ’ockupation’, ja i själva verket långt innan den moderna staten Israel grundades.

Eftersom vi alla är måltavlor för denna ideologi, så måste vi också alla förenas i motstånd. Genom att stödja Israel i kampen mot terrorismen så hjälper du också Sverige och Mellanösterns kämpande kristna i deras kamp.

Nu på söndag (den 28 augusti) kommer Sionistiska Federationen i Sverige att anordna en stor manifestation till stöd för Israel på Raoul Wallenbergs Torg i centrala Stockholm. Jag hoppas verkligen att få se många av Israels kristna vänner delta i manifestationen, där de så tydligt hör hemma.
Talarlistan för manifestationen innefattar bland annat: Ebba Busch Thor (KD), Yair Lapid (ledare för Israels tredje största parti), Aron Verständig (ordförande i Judiska Församlingen i Stockholm), jag själv och många andra framträdande talare från både Sverige och Israel. Många sionistiska organisationer kommer att finnas på plats, för att ge besökare en möjlighet att få mer kunskap om deras arbete.

Jag uppmanar er alla att ta chansen nu på söndag och komma till Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm kl. 14.00* för att visa stöd för Mellanösterns enda demokrati och världens enda judiska stat, Israel.
Mer information om manifestationen finns på Facebook-sidan ”Manifestation for Israel: Take back Zionism”.