tisdag, maj 21, 2013

Koptisk biskop varnar Europa för islamiseringen

 

 
Biskop Anba Damian, koptiska kyrkans
överhuvud i Tyskland, varnar i en upp-
märksammad intervju för en expansionistisk
islam som kommer att erövra Europa.
Han säger i korthet att lär ni ingenting av
historien, så är det er tur nästa gång.
Lär av kopternas historia. En gång var
vi huvuddelen av befolkningen och
vårt lands härskare. Idag är vi andra
klassens invånare, som kämpar för
att överleva.
Reagerar ni inte nu är ni snart en
minoritet i ert eget land. Och då
kommer ni att upptäcka skillnaden
mellan hur islam agerar när man be-
finner sig i majoritet respektive
minoritet.