torsdag, maj 02, 2013

Malmö: Sveriges sämsta skola stängs - äntligen

ska äntligen stängas. Trots att kraven sänkts
för varje år blir idag endast en av tio
elever godkänd.
Över 75 % talar endast arabiska och genom
den låga standarden på undervisningen undviker
de helt att lära någon användbar svenska.
Resultatet blir den s k "rosengårdskan", ett 
torftigt halvspråk på Rosengård, som är
oanvändbart i resten av Malmö.
De svenska lärarna har helt försvunnit och ersatts
med obehöriga och tillfälliga vikarier.
Arbetsmiljön är enligt Skolverket under all kritik.
Svenska lärare utsätts för kraftig rasism.
Några svenska elever finns inte sedan åtskilliga år.
Även de fåtaliga ambitiösa eleverna erkänner att
Sveriges sämsta skola bara "utbildar" dem till
arbetslöshet och bidragsmottagande.
Nu ska eleverna istället spridas ut över stadens
övriga skolor. För många blir det första gången
de lämnar Rosengård och måste klara sig på
svenska...
Rosengårds stadsdelsordförande Andreas
Konstantinides säger till Rapport att en
skola med så dåliga resultat har inget
existensberättigande och bör stängas.
Nu går han äntligen från många års prat
till handling...
Lågstadiet kommer under en övergångsperiod
att finnas kvar.