måndag, mars 11, 2013

Författningsskyddet: "Staten måste slå till mot salafisterna"

Den nye chefen för tyska författningsskyddet,
Hans-Georg Maaßen, intervjuas idag i en
cirkulärartikel i pressen. Han hävdar att det
största hotet mot den tyska demokratin
är salafismen.
Det är en rörelse som växer explosionsartat,
framförallt genom konverteringar.
Författningsskyddet anger idag en officiell
siffra på 4.500 salafister, men oberoende
experter hävdar att det redan finns tre
gånger så många organiserade i
Tyskland...
Maaßen betonar att staten måste gripa in
med kraft innan rörelsen får tillfälle att
växa ytterligare. Det är viktigt att alla
myndigheter samarbetar i den insatsen.
Alltifrån skärpt övervakning till förenings-
förbud måste användas.
Skattemyndigheterna måste försöka
strypa bidragen från Saudi och Emiraten
och kommunerna exempelvis förbjuda
koranutdelning på torgen.