lördag, mars 02, 2013

Helgläsning: Spioner i stora mängder

Perserec, en av amerikanska försvarets
många utredningsavdelningar, har samman-
ställt alla spionagefall mot USA 1975-2008.
Totalt 141 fall beskrivs.
Inte oväntat rör det sig mest om KGB-agenter
och spionage riktat mot militära mål. Rena
terrorfall finns tyvärr inte med.
Men "de nya tiderna" börjar sakta krypa in.
Uppdragsgivare som Saudiarabien, Libyen och
Irak börjar efterhand dyka upp. Och t o m en
Al Qaedaagent (Hassan Abu-Jihad, f d Paul R
Hall) dyker upp.