måndag, december 31, 2012

"Explosiv tillväxt" på salafistiska konvertiter

Det senaste årets salafistiska våldsdåd
omkring Bonn (d v s i delstaten Nordrhein-
Westfalen) har lett till stark kritik mot
författningsskyddet för att ha bagatelliserat
det salafistiska hotet.
Antalet salafister på riksplanet anses
idag vara mellan 15-20.000 och snabbt
ökande.
med upp till 5.000 medlemmar.
Myndigheterna har helt missat den
Efter den allvarliga kritiken erkänner för-
fattningsskyddet i NRW att man bara lyckats
registrera ca 1.000....
För första gången redovisar de öppet de fyra
kategorier som används och antalet registrerade
i NRW:
Grupp 1 (terrorister) "drygt 50"
Grupp 2 (terroristrekryterare) 80
Grupp 3 (predikanter, "förförare",
som främst värvar konvertiter) 40
Grupp 4 (aktiva salafister) 850
Notera att NRW endast är en av 16 delstater...
**
Författningsskyddet erkänner också att man
försummat övervakningen av de alltfler salafistiska
moskéerna. Av de drygt 850 moskéerna i NRW över-
vakas bara ett trettiotal kontinuerligt...
Många politiker talar idag om en ren "salafistskandal"
i Tyskland. Författningsskyddet har levt i det förflutna
och jagat skinheads och övervakat NPD, som de gamla
partierna vill förbjuda.
Samtidigt har de salafistiska nätverken haft en närmast
explosiv tillväxt över hela landet.
Det är framförallt unga våldsinriktade konvertiter som
de rekryterar.
 
***