lördag, december 29, 2012

Judisk resevarning även för Köpenhamn...

Polisen drivs på flykt av shariagäng i Köpenhamn
**
Simon Wiesenthal Centre har sedan
tidigare varnat världens judar för att
besöka MALMÖ. Den galopperande
antisemitismen och den hatiska islam-
ismen i staden i kombination med en
kommunledning som inte vill och en
polis som inte vågar göra något betyder
att Malmö är direkt farligt för judar.
**
Strax före jul utvidgades varningen
till att även gälla Köpenhamn.
Detta sedan Israels ambassadör uppmanat
israeliska besökare att inte tala hebreiska
eller bära kippa eller andra judiska symboler.
Hotbilden är densamma som i Malmö, d v s
den starka, i flera stadsdelar dominerande,
islamismen.
Gripet shariagäng i Glostrup
**
The Simon Wiesenthal Center has issued a
travel advisory for Copenhagen and Denmark
in wake of warnings by Israel’s ambassador
to Denmark advising Israelis not to wear
yarmulkes, jewelry with religious symbols,
or to speak Hebrew on the streets of the
capital.
“It is intolerable that any Jew should have
to hide his or her identity on the streets of
Copenhagen. The Simon Wiesenthal Center
rejects this as the 'new normal' for any Jew
in Europe,” said Rabbi Abraham Cooper, asso-
ciate dean of the Simon Wiesenthal Center, a
leading Jewish Human Rights organization.

 Känn dig hemma i Malmö !
***
*
*
*