tisdag, maj 15, 2012

Peter Mangs medlem i extremistparti


Förundersökningen avslöjade att Peter
Mangs var medlem av ett extremistparti.
Inte oväntat tyckte huvuddelen av gammel-
pressens journalister av det var helt ointressant.
Svenskan råkade nämna saken väl inbäddat i
en massa likgiltigt tugg, övriga tiger.
Någon enstaka bloggare insåg det sensa-
tionella i nyheten.
**
Men vilket extremistparti var det då han var
med i ?
Nationalsocialistisk Front eller något liknande ?
Nej, Peter Mangs tillhörde kommunistiska
Vänsterpartiet.
Bidrog detta umgänge med Stalinnostalgiker och
antisemiter till att ytterligare grumla en redan
sjuk hjärna ?
Riksdagsmannen Kent Ekeroth påpekar ironiskt
att Mangs tycks ha delat oppositionen SVMP.s
världsbild, bl a vad gäller Israelhat....
Vi väntar med spänning på resultatet från
den rättspsykiatriska undersökningen.
Kan/bör kommunism jämställas med
annan sinnessjukdom ?