lördag, maj 26, 2012

Salafist infiltrerade tyska författningsskyddet

Den 31-årige kommissarien Ali K. vid
kriminalpolisen i Duisburg har avslöjats
som salafist och jihadförespråkare.
Ali K har inte bara tjänstgjort i polisen
utan också under perioder varit utlånad
till författningsskyddet. Där har han
tjänstgjort på avd 6, de mobila obser-
vationsgrupperna, som bl a skuggar
terrormisstänkta islamister.
**
Trots att Ali K, som härstammar från
Mellanöstern, redan vid anställningen
uppgav sig vara "troende muslim"
gjordes aldrig någon säkerhetskontroll...
Först när kollegor oberverat honom på
salafistmöten slog man larm.
Han har sedan erkänt sig ha nära
relationer tiil flera av de salafistiska
hatpredikanterna.
**
Kommissarien har haft full tillgång till
hemligstämpade handlingar om bl a de
salafistiska nätverken och terrormisstänkta
islamister. Man misstänker nu att viktiga
uppgifter hamnat i fel händer.
Ali K är nu suspenderad från sin tjänst och
kommer att åtalas. Han tillbringar dagarna
med att arbeta för salafisternas stora missions-
kampanj som ska dela ut 20 miljoner koraner
på Tysklands gator...
***