måndag, maj 14, 2012

Herr Omar varnar för islamister.....


Ibland blir man lite överraskad över
människors utveckling.
Muhamed Omar, mannen som 2009
tillkännagav sin övergång till islamismen
och strax därefter tillsammans med brunvänstern
och iranska ambassaden grundade Anti-sionistiska 
Partiet, varnar nu för det islamistiska hotet
i Sverige.....
Han är djupt oroad över den wahhabistiska
offensiven, som bl a består av tre pågående
moskébyggen bara i Stockholm:
"När en moské byggs i Sverige är det aldrig frågan
om en moské för muslimer i största allmänhet.
Moskén är alltid byggd av en viss grupp med en
särskild tolkning av islam som vill främja just
denna tolkning och ingen annan.
Moskéerna i Järva byggs med saudiska pengar och
ska förvaltas av grupper från Muslimska brödraskapet
och den wahhabitiska miljön. Saudiarabien är en strikt
wahhabitisk diktatur som undertrycker alla andra
tolkningar av islam, både inom sunni – och shiaislam,
islams två huvudinriktningar.
(.....)
Det är fel, säger Guled till mig, att Sverige accepterar
att den wahhabitiska diktaturen Saudiarabien finansierar
moskéer här. Det leder till att vanliga muslimer trängs undan.
Wahhabiterna får ett övertyg i den inomislamiska maktkampen.
Förlorare i denna inomislamiska maktkamp är bland andra
sufier, olika shiitiska grupper, muslimer som vill ha en svensk
kulturell identitet och muslimer som vill tolka islam i enlighet
med med demokratiska ideal.
Guled i Tensta är säker på att wahhabismens utbredning i
Sverige kommer att leda till spänningar och våld.
Han har själv bevittnat hur Somalia förändrades när wah-
habismen gjorde sitt intåg på 1980-talet. Lokala uttryck för
islam utplånades, imamer dödades, sufismen förhånades,
somalisk kultur förtrampades.
Jag tror att Guled har rätt. Läser man de hårresande saker
som sägs om andra muslimer på svenska, wahhabitiska
hemsidor förstår man att sådana hatiska attityder lätt kan
övergå i våldsamheter.
(....)
Tvärtemot vad officiella företrädare för islam i Sverige
påstår så kommer den värsta islamofobin från
muslimerna själva.
Denna inomislamiska islamofobi tiger man om.
Jag har inte hört en enda företrädare för islam i Sverige
rdöma till exempel massakrerna på sufier i Somalia."
**
Även andra artiklar tyder på att Herr Omar
drabbats av en viss klarsyn:
"Jag skrev att islamismen är den ideologi som
verkligen har chansen att störta despoterna.
Men vad kommer i stället för despoterna?
Jo, nya despoter i islams förklädnad, som till
och med är farligare än de gamla eftersom de
härskar i Guds namn. Den som ifrågasätter
deras politik hädar mot Gud.
Jag ansåg att Mubarak var medskyldig till
palestiniernas lidande och borde störtas.
När jag skriver det här är han borta.
Men i hans ställe har vi fått tokiga talibaner
som vill förstöra det fornegyptiska arvet och
göra kopter till andra klassens medborgare.
Den arabiska ”våren” har varit en katastrof.
Mera lik den ”mentala istid” som Ebba Grön
sjöng om.
(....)
Motsättningarna inom islam är så pass stora
att man helt enkelt inte kan betrakta islam
som en storhet och jämföra den med andra
ideologier. Jag ser vissa krafter inom islam,
starka krafter, som ett större hot mot min
andliga frihet än många icke-islamiska
ideologier. Det är inte sekularister som
mördar sufier, det är muslimer. Det är inte
sekularister som spränger moskéer, det är
muslimer. Det är inte sekularister som
vandaliserar helgongravar, det är muslimer.
Det är inte sekularister som bränner eller
förbjuder sufisk litteratur, det är muslimer."
**
Värt att notera är dock att även om denne
muslimske skönande slår vakt om sin "andliga
frihet" har han hittills inte skrivit en rad av
kritik av mullornas blodiga diktatur i Iran
och dess undertryckande av de persiska
shiiternas andliga frihet.
Får vi se någon avbön för sådant trams som
Men det blir kanske nästa steg för den
reformerade islamisten Mohamed Omar.....