tisdag, mars 06, 2012

Koptisk präst får 6 månaders fängelse för för högt kyrktorn....

Den koptiske prästen fader Makarios Bolous
har dömts till sex månaders fängelse för ett
för högt kyrktorn...
St Georgs kyrka i byn Elmarinab, Edfu, i Aswan-
provinsen fick förra året efter lång väntan till-
stånd att renovera kyrkan. En lokal entrepenör
startade arbetet. Efter en tid upptäckte
prästerna att han förlängt tornet, något som
är absolut förbjudet för kristna i Egypten...
Innan entrepenören hann börja förkorta tornet
igen angreps och brändes kyrkan av en
muslimsk mobb ledd av den lokale imamen
Sheik Sabry.

Först då vaknade myndigheterna och grep och
åtalade den lokale kyrkoherden fader Bolous...
Ingen muslim har åtalats för kyrkbränningen eller
för talrika mordhot mot byns kristna.
**
Däremot har fältmarskalk Tantawi, militär-
juntans ledare, beordrat guvernören att
återuppföra kyrkan på statens bekostnad.
Guvernören vägrar lyda order och backas
upp av den MB-styrda regeringen....
**
Dr. Naguib Gabriel, ordförande i förbundet för
mänskliga rättigheter, kommenterade:
"Muslimska Brödraskapet hotade omedel-
bart efter statskuppen med att det skulle
bli omöjligt att få bygga nya kyrkor och
att kyrkor som förstörs aldrig ska få
återuppbyggas. Kors och kyrkklockor
kommer också att bli förbjudna."