måndag, mars 19, 2012

Högsta Förvaltningsdomstolen: Svensk lag har företräde framför sharia


att det registreras flera hundra barn-
äktenskap i Sverige varje år.
De definierade barnäktenskap sålunda:
"Det handlar om personer som invandrat
till Sverige och antingen i samband med
ankomsten, eller i fler fall långt senare,
begär att få registrera sig som gifta.
Men det handlar också om personer
som redan är svenska medborgare och
gifter sig med en utlänning."
**
Enligt en rapport från Ungdomsstyrelsen
finns det minst 8.500 barn i Sverige som
riskerar utsättas för barnäktenskap.
I Malmö har skolkuratorer rapporterat
om 12-åriga flickor som blivit bortgifta,
oftast med nära släktingar....
Regeringen utreder sedan flera år
behovet av åtgärder.
**
En arab bosatt i Kristianstad gifte sig
i Hebron (arabockuperad stad i Israel)
med en underårig flicka. Återkommen till
Sverige registrerade han "äktenskapet"
till Skatteverket och lämnade då in ett
äktenskapsbevis från en shariadomstol.
Skatteverket vägrade godkänna "äkten-
skapet" då flickan inte fyllt 18 år.
**
Nu har fallet prövats i Högsta förvaltnings-
domstolen som fastställer Skatteverkets
beslut av den 11 oktober 2010 att avslå
ansökan om registrering av utländsk vigsel.
Det är en klar signal att svensk lag har
företräde framför sharia...