måndag, mars 19, 2012

Tre dödade vid överfall på judisk skola


Idag kl 8.00 på morgonen öppnade en
man eld mot en grupp föräldrar och elever
utanför den judiska skolan Ozar HaTorah
i Toulouse. Enligt de första uppgifterna
dödades tre personer, varav två elever.
Gärningsmannen försvann från platsen
på motorcykel.
**
Enligt en obekräftad uppgift i
Le Parisien ska även en rabbin vara
dödad eller allvarligt sårad.
Överfallet inträffade vid skolans buss-
hållplats. Minst ett halvdussin personer,
varav flera föräldrar, uppges sårade.
Under den senaste veckan har tre
soldater mördats i Toulouse och Auban.
Gärningsmannen körde även då motorcykel.

Arutz Sheva
***
UPDATE 10.30
Enligt franska medier uppgår
nu antalet döda till 4 st,
varav 3 elever på skolan.
Den israeliska räddnings- och
begravningstjänsten ZAKA har
fått uppgift om att fem elever
och en lärare dödats.