torsdag, april 07, 2011

"De intellektuellas flykt"

Thomas Nydahls ofta värdefulla och eftertänk-
samma blogg heter i sin senaste version VAKA
Trots sin svåra sjukdom missar han inte att
presentera Paul Bermans nyutkomna bok
om islamismen. Recensionen blev så kort att
"Den allmänna debatten om islamismens hot
och mångkulturen som statlig ideologi blir i allt
högre grad en konkret debatt. Den har de
senaste åren fått orts- och personnamn och
kan diskuteras som samhällsproblem och
ett konkret hot mot demokratiska levnads-
former vilka inkluderar yttrande- och tryckfrihet.
**
Paul Berman, amerikansk journalist som
specialiserat sig på frågor som rör amerikansk
utrikespolitik, har i allt högre grad ägnat sig åt
det europeiska skeendet. Hans bok Terror
och liberalism gav oss en begriplig analys av
tiden efter 11 september-attentaten.
Stormuftin vid sin Mästares fötter 1941
**
Den omskrivna boken om några tongivande
europeiska intellektuella och undfallenheten
inför islamismens talesmän finns nu i svensk
översättning, De intellektuellas flykt.
Vi känner igen många av aktörerna i den,
bland annat Ayaan Hirsi Ali och Tariq Ramadan,
på var sin sida om jihadismens dödliga strategi.
I centrum för det hela står Muslimska Brödraskapet,
organisationen som i och med den egyptiska
revolten i vinter kom på allas läppar. Också i
Sverige diskuterades organisationen och dess
apologeter var många. Intrycken av diskussionen
kunde nog sammanfattas med att brödraskapet
trots allt inte var så farliga, att de med tiden
blivit moderna och liberaliserade (ett begrepp
som i sammanhanget visades upp i hela sin tomhet).
Särskilt intressant finner jag här kopplingen mellan
islamismen och nazismen. Berättelsen om Jerusalems
mufti på besök hos Hitler är uppseendeväckande
för den som inte är bekant med den.
Och brödraskapets blodiga historia dokumenteras
väl av Berman (vilket får mig att tänka på att en
av dess medlemmar är flykting här i staden, och
det han anför är att myndigheterna i Egypten
censurerade hans texter - vilket lokalpressen
naturligvis gärna skriver om, men med samma
entusiasm förtiger de allt denna man står för och
som i ännu högre grad hotar friheten till muntligt
och tryckt ord).
**
Berman har en helt annan historia än den gulliga
att berätta. Och det hade jag tänkt mig att jag
skulle redovisa ganska detaljerat, men sjukdomen
satte stopp för det. Vill bara understryka att det
 här är en mycket viktig bok och att den borde
 studeras av varje medborgare som menar
att det finns ett akut behov av kunskap kring
den totalitära ideologi som med religionen som
ursäkt vill förändra allt det vi betraktar som det
fria och demokratiska samhällsklimatet. Hoten är
många och konkreta. Berman har synat de
"liberala islamisterna" som talar sockersött till
 en europeisk publik men tar fram jihadismens
hela arsenal av hat och hot inför sina anhängare."
 ***
Läs också