måndag, april 11, 2011

Burqaförbud idag - terrorbomb imorgon ?

Frankrikes burqaförbud träder i kraft idag.
Kvinnor som låter sig underkastas att bära
burqa eller niqab riskerar böter på 150 euro.
Givetvis kommer det att bli mängder av protester
i olika former. Men glöm inte att protesterna inte
handlar om att försvara den yttrandefrihet
islamistena spottar på, utan om "rätten" att föröd-
mjuka kvinnor.... 
Hans Rustad kommenterar att yttrandefrihetens
anhängare inte attackerar burkadamer, men när
de blivit tillräckligt många kommer burkadamer
att attackera karikatyrtecknare.
Every Kind of People visar en video från en
islamistgrupp som tydligt demonstrerar
syftet med dagens protester....