torsdag, april 14, 2011

Salafistisk helvetspredikant i Köpenhamn

Det finns ett växande antal salafistiska
hatpredikanter, som cirkulerar runt i Väst-
världen. De är oftast inte anslutna till
någon särskild sekt, utan företräder en
kompromisslös salafistisk/wahhabistisk
linje. Islamistiska moskéer och
organisationer bjuder gärna in
dem som predikanter.
**
I Sverige fick den f d ungdomsbrottslingen
Anas Khalifa en plattform genom det
bisarra statliga ungdomsprojektet TUFF,
som snabbt övertogs av salafisterna.
Khalifa opererar idag från Göteborgsområdet
till Malmö via framförallt Landskrona.
Överallt finns det salafistiska församlingar
som gärna sponsrar denna säregna variant
av "ungdomsverksamhet".
Anjem Choudary har sitt högkvarter i
London, där han bl a utbildar shariadomare,
men dyker ständigt upp på kontinenten.
Mest kända ute i Europa är annars
Pierre Vogel,
Bilal Philips och Yusuf Estes .
De är alla konvertiter och mycket
framgångsrika hatpredikanter.
Estes t o m avhoppad kristen pastor...
Philips har framförallt profilerat sig genom
att kräva införande av sharialag i Europa,
kvinnomisshandel och dödsstraff för homo-
sexuella. Han är portförbjuden i Storbritannien
och Australien.
Hans senaste predikan i Berlin stoppades av
kommunen.
På söndag ska han predika i Köpenhamn
inbjudan av Muslimska Brödraskapet (Islamisk
Trossamfund). Nu står alla danska politiker i
kö för att kräva förbud mot arrangemanget.
**
Mot strömmen går Lars Hedegaard från Trykke-
frihedsselskabet:
"Bilal Philips har, så vidt vi er orienteret, ikke gjort
andet end at udtale sig som rettroende muslim.
Hans synspunkter er ikke udtryk for nogen ekstrem
eller afvigende tolkning af islams helligskrifter, men
er i overensstemmelse med den udlægning, der
forfægtes af islams mest indflydelsesrige retslærde.
Hans opfordringer til vold og undertrykkelse er
ganske enkelt mainstream islam.
**
Hvis han ikke skulle have lov at komme til landet for
at gentage, hvad der fremgår af Koranen, hadith'en,
sira'en, tafsir'en og den gangbare udlægning af
shariaen – den islamiske lov – måtte konsekvensen
jo blive, at alle disse skrifter skulle forbydes, da de
er proppet med opfordringer til vold, terror og
undertrykkelse."
Något som tål att tänka på för
beslutsfattarna....