onsdag, september 01, 2010

Fem judar mördade av EU:s skyddslingar

****
Fem judar (fyra vuxna och ett ofött
barn) mördades i går kväll vid ett
överfall på en väg strax söder om
Hebron.
De mördade kommer alla från Beit
Haggai, en by mellan Hebron och Beer
Sheba. Offrens bil besköts med automat-
vapen, varefter mördarna gick fram till
bilen och likviderade de överlevande.
***
När det stora räddningsuppbådet kom
fram till platsen upptäckte första hjälpen-
volontären Momy Even-Haim att hans
hustru Kochava var en av de mördade.
***
Överfallet sker just när de påtvingade
"förhandlingarna" ska starta.
Ondskans Kvartett har dock inte tänkt att
dådet ska få påverka tillställningen...
Fatah:s EU-finansierade och USA-
utbildade "polis" har nyligen fått beröm
av sina sponsorer för det effektiva sätt
på vilket de "håller ordning" i Judéen
och Samarien...
***
Det är ingen slump att morden sker utanför
Hebron. Judarna i denna den äldsta judiska
En terror som underblåses av EU och bl a
svenska skattemedel.
****
Läs mera