onsdag, september 29, 2010

M-teckningarna 5 år - firas med nya terrorhot


irakiske kurden Shawan Sadek Saeed
Bujak erkänt att målet för den islamistiska
Posten. Ligan hade skaffat sprängämne till
en kraftig bomb, som skulle förstöra JP:s
redaktion. Dessutom hade Bujak planerat att
köpa skjutvapen för ett attentat på tecknaren
Kurt Westergaard.
**
De tre islamisterna är
Mikael Davud (39), uigur
"David Jakobsen" (31), uzbek (verkligt namn
fortfarande okänt)
Shawan Sadek Saeed Bujak (37), irakisk kurd.
Samtliga med permanent uppehållstillstånd
i Norge.
Ligan har bl a via USA nära kopplingar till Al Qaeda.
**
Ironiskt nog är det samtidigt fem år sedan
Jyllands-Posten publicerade de världsberömda
karikatyrerna av ondskans profet...