fredag, november 06, 2009

Brunvänstern i Sverige


Såhär inför starten av Mohamed Omars nya
antisemitiska samlingsparti, med islamister,
nazister och brunvänster finns det anledning
att titta på den minst kända delen:
**
Herr Omar beskriver den själv så hår:
"I samband med att Israel gick in i Gaza och jag
förklarade min ståndpunkt offentligt, förhöll sig
etablissemanget fortfarande avvaktande.
"Det fanns t o m vänstermänniskor som
välkomnade mina uttalanden.
Den s k brunvänstern, Folket-i-Bild-människorna,
Myrdal-klanen, de hyllade mig då i och med att
de också stöder Hizbollah och Hamas.
När diskussionen senare kom in på moralfrågor
och judefrågan, då tog även de avstånd ifrån mig."
**
djupdykning i brunvänsterns kloak. Det är en
skrämmande bild av nazificerade gamla
maoister, som manas fram.....
Själv kommer jag att tänka på Nils Flyg, som
ideologiskt vandrade hela vägen från kommunism
via hemkokt "svensk" marxism till ren nazism.
Se Håkan Blomquists bok Gåtan Nils Flyg och
nazismen, som numera finns på nätet för
kostnadsfri nedladdning och det är den värd.
Kanske jämförelsen är orättvis. Nils Flyg var
en tänkande människa till skillnad från dagens halvfigurer....
**
“Tyvärr har vi samma tendenser inom vänstern,
FiB/K och Palestinagrupperna när det gäller judarnas
historia, deras rasistiska religion och Talmudiska ideologi,
som gör dem farliga med sitt otillbörliga inflytande på
världspolitiken och historieskrivningen.”

Så uttrycker sig Bengt Holmgren, en ganska flitig
skribent på FiBforum, en öppen mejlingslista som
administreras av föreningen Folket i Bild/Kulturfront.
För säkerhets skull har föreningen skrivit en brasklapp
om att “varje deltagare ansvarar själv för sina ord”.
under de senaste två månaderna har jag i samband
med research för P1-programmet Kalibers reportage
om judehatarna kring den svenske islamisten
Mohamed Omar följt diskussionen på FiBforum.
*
Det har varit en ganska nedslående studie.
en hel del av det som skrivs i forumet är
grovt antisemitiskt.Bengt Holmgren är
en av dem som uttrycker sig grövst.
Han deltog i Mohamed Omars “antisionistiska”
demonstration på Sergels torg tillsammans med höger-
extremister den 20 september och uttryckte sig senare
så här på FiB forum om föreningen FiB Kulturfronts
officiella avståndstagande från demonstrationen:
Min stilla misstanke är att det faktiskt krupit in
sionistiskt judiska intressen inom ledningen eller
åtminstone ett visst mått av sympati för deras
intressen att FiB/K fullständigt tappat greppet om
yttrandefrihetsfrågan. Det visar i så fall bara på
hur farliga sionisterna är även i vår omedelbara närhet
och att man inte varit uppmärksam inom FiB/K.
”Bengt Holmgren tycker i ett annat inlägg att man
ska kunna diskutera “judefrågan”:“
Man bör kunna diskutera även de s k känsliga frågorna
som judefrågan i sammanhanget annars missar man något
väsentligt. Relationen mellan judendomen och sionismen
är så tätt sammanbunden att de nästan blivit ett. Det går
därför inte att bortse från att diskutera judendomen och
dess makt i världen.”
*
I ett annat inlägg försöker Bengt
Holmgren utreda “antisemitismen som begrepp”:“
Själva begreppet antisemitism har idag valts att omfatta
enbart judar. Detta har med största sannoliket införts med
benägen hjälp av sionisterna och är idag ett sionistiskt
begrepp för att urskilja judar från alla andra i världen
och kalla judarna för ett folk, ett exklusivt utvalt folk med
särskiljda rättigheter att behärska och terrorisera andra
folk med hänvisning till religiösa urkunder, inte folkrätten.
”En annan flitig skribent på diskussionslistan och mångårig
medlem i FiB/K,Dennis Zackrisson, svarar instämmande:
“Bra utrett, Bengt!” Dennis Zackrisson var en av dem som
försvarade judehataren Ahmed Rami när han spred sin nazi-
inspirerade propaganda i slutet av 80-talet.
*
Zackrisson skriver i ett inlägg på Fibforum att han med vetskap
om alla Mohamed Omars tillkortakommanden ändå ser honom
"som en tillgång för palestinakampen”, och att han inte
heller har några problem att demonstrera tillsammans med Omar.
Janne Bjernfeldt, en annan listmedlem, hävdar att de flesta
palestinier i Sverige stödjer Mohamed Omar, och skriver så här
om det starka motstånd som finns inom vänstern mot Omars
“enhetsfront”:
“En antiimperialistisk rörelse där alla tycker lika kommer
aldrig att existera. Det trodde jag faktiskt att alla i och runt
FiB/K hade tagit till sig. Men kanske det är som en medlem
i FiB/K påpekade för mig för några veckor sedan, att största
delen av vänstern INTE är antiimperialistisk.”
Den i Kalibers reportage omtalade Lasse Wilhelmson skriver
ofta inlägg på FibForum. Efter föreningen FiB Kulturfronts
offentliga avståndstagande från hans åsikter och den debatt
som uppstod bland personer kring föreningen så skrev han:
“Man kan inte samtidigt försvara yttrande- och tryckfriheten
och undvika att dra på sig ‘antisemit’-jägarnas smutskastnings-
kampanjer, eftersom syftet med de senare är att just strypa
yttrandefriheten. I valet mellan dessa, har FiB kulturfront
nu inte bara offrat sin portalparoll, utan även frivilligt
underkastat sig den sionistiserade kulturelitens
hegenomi i svensk debatt. (…)
*
Lasse Wilhelmson torgför alltså sin gamla vanliga teori
om en värld styrd av “sionister”, och öppnar för en
“ohelig allians” mellan vänster och extremhöger i
kampen mot “sionismen”. Det är en allians som han
på sätt och vis redan har ingått, till exempel genom
sina öppenhjärtiga intervjuer på högerextrema forum
som Nationell Idag och nationell.nu, och deltagande i
demonstrationer och möten tillsammans med höger-
extremister.Wilhelmsons inlägg får uppmuntrande
ord av Snorre Lindquist (Tidskrift för folkets
rättigheter): “Bra Lasse! Gratulerar till din rätt-
framma analys.”
När Lasse Wilhelmson skriver att avståndstagandena
från den “antisionistiska” demonstrationen på Sergels
torg kommer att få “långtgående konsekvenser för
de antiimperialistiska arbetet i Sverige och för
solidaritetsarbetet med palestinierna i synnerhet”,
så svarar en annan FiB-profil, Anders Püschel, aktiv
bland annat i ett av antikrigsnätverken i Malmö:
*
“Det tror jag också. Nu har vänstern visat sitt rätta,
sionistiska ansikte.”Anders Püschel, som även översatt
en artikel för publicering på Mohamed Omars hemsida,
kommenterar en ledarartikel från Sydsvenskan som
såg “hatet mot staten Israel, sionismen och judarna”
som gemensam nämnare för demonstranterna på
Sergels torg, så här:“Men vad är det för fel med att
hata de förhatliga? Är det inte snarare de som inte
hatar sådan som förtjänar klander?”I ett inlägg som
han publicerar på Fibforum efter Kalibers program
om “den oheliga alliansen” framhärdar Püschel i att
det är judarna, det judiska folket, som är fienden.
(.....)
Leif Erlingsson, som valt att lämna föreningen
FiB/K efter att dess ledning tagit avstånd från Lasse
Wilhelmson, ifrågasätter i ett inlägg bevisen för att
nazisterna använde gaskammare för att mörda judar,
och bifogar i ett annat inlägg det ökända antisemitiska
falsariet Sions vises protokoll, som han menar
överensstämmer med verkligheten.
**
Det här är bara några exempel på den grova antisemitism
och stöd för Mohamed Omar som florerat på FiBforum
de senaste veckorna.
**
Läs hela Sandelins artikel Det grova judehatet på
***
Min kommentar:
Nu är det ju inte bara de maoistiska
pensionärerna i det gamla Fib-gänget
som återupptäckt antisemitismen.
Lars Ohlys gode vän den antisemitiske
bloggaren Jan-Inge Flücht ("Jinge")
fortsätter vecka efter vecka hetsa
mot judarna. Ida Dzanovic
fortsätter rita "satiriska" antisemitiska
teckningar som skulle glatt Der Stürmer...
Det finns fler, som vi med glädje ska ta
upp efterhand....