onsdag, november 25, 2009

Utbrett judehat bland muslimska invandrare i Danmark

Sju av tio muslimska invandrare i Danmark
är antisemiter. Det visar en ny undersökning
som offentliggörs på fredag, berättar tidningen
Kristeligt Dagblad.
**
Över 1.500 invandrare från Turkiet, Pakistan,
Somalia, "Palestina" och Bosnien har intervjuats
om sin syn på judar. Professor Peter Nannestad
vid Århus Universitet konstaterar att antisemitism
inte bara finns i extremistiska kretsar.
- Den är långt mera utbredd bland invandrade
muslimer än vi normalt föreställer oss.
**
T ex svarar 65,8 % att "man kan inte vara nog
försiktig med judar i Danmark"....
Bland en referensgrupp etniska danskar svarar
18,2 % samma sak.
75,2 % av invandrarna accepterar inte att
en familjemedlem gifter sig med en jude.....
**
Överrabbin Bent Lexner kommenterar:
- Det är den danska naiviteten som sticker fram
om man inte tror att det är så här.
Boken "Danmark og de fremmede: Om
mødet med den arabisk-muslimske
verden", bygger på material från en statlig
intervjuundersökning.
***
En liknande svensk undersökning 2006
visade:
Bland muslimer i Sverige har 82,6 % en
"helt eller delvis negativ syn på judar", d v s
är vad vi i dagligt tal kallar antisemiter !
**
Dåvarande statsminister Göran Persson
kommenterade :
Antisemitism finns i alla samhällen, den
sticker regelbundet upp sitt fula tryne, och det gäller
att trycka tillbaka den och aldrig slappna av."
***
****