måndag, november 30, 2009

Minareten som maktsymbol

Förra gången islam expanderade ut över Europa
utspelades samma sak i tusentals städer och byar,
från Konstantinopel till minsta bosniska bondby.
Erövrarna kom och markerade sitt nya revir
med några halshuggningar och våldtäkter. Sedan
följde det viktigaste: de kristna dhimmis skulle läras
vad underkastelse, d v s islam, var genom att
uppföra en moské med minaret.
Det handlade givetvis inte om något plötsligt behov
av en muslimsk gudstjänstlokal för en kristen
befolkning. Det handlade enbart om en maktsymbol
för de nya härskarna. Dhimmis skulle ständigt
ha härskarnas symbol framför ögonen....
Den gången stoppades expansionen på Kahlenberg
utanför Wien 1683. Sedan dröjde det århundraden
innan nästa minaret byggdes i Centraleuropa...
***
Idag byggs det minareter i europeiska städer
som aldrig förr. Olika sekter tävlar i att uppföra
nya stormoskéer: London, Köln, Köpenhamn,
Marseille, Berlin och nu senast är Århus på gång.....
Handlar det om ett våldsamt behov av nya guds-
tjänstlokaler, när det redan finns över 10.000 i
Nej, för många av byggena får man lätt intrycket
att den symboliska minareten är det viktigaste,
inte kvadratmeterna böneyta. Här handlar det
på nytt om symbolen, ännu inte härskarnas
symbol, men.....
***
Den tyska islamexperten Hans-Peter Raddatz skrev
Jag tror det sambandet var välbekant för initiativ-
tagarna till folkomröstningen i Schweiz.

Valutgången i Schweiz (57,5 % för minaretförbud) blev
en kalldusch för de etablerade partierna och gammel-
pressen. Nu kommer vi givetvis att få uppleva en hat-
kampanj mot det lilla alplandet av samma typ som
Österrike och Danmark utsattes för.
Partiet SVP är minst av allt ångerfulla över resultatet.
- Vi var först med att inse problemet, nu finns det
mycket mera att göra. Burkaförbud enligt fransk
modell och nej till tvångsäktenskap står högt på listan,
säger partiföreträdare.

- Vi vill bara hejda fortsatt islamisering av Schweiz, och
då menar jag politisk islam. Att folk utövar sin religion
är inget problem, sade Walter Wobmann, ordförande
i förslagets stödkommitté, till nyhetsbyrån Reuters.
- Minareterna är en maktsymbol för politisk islam
och sharialagar.

Även i andra europeiska länder inspireras islam-
kritiska partier till nya krafttag. Först ut blir för-
modligen Geert Wilders i Holland och Pia
Kjaersgaard i Danmark.
Hurra for Schweiz!
Med de ord lykønsker Pia Kjærsgaard (DF) landet
med, at befolkningen ved en folkeafstemning har
dømt minareter ude af Schweiz. En minaret er det
slanke bønnetårn på en stormoské, hvorfra der
indkaldes til bøn.
»Det er fremragende, at man kan have folke-
afstemninger, hvor folk giver sin mening til kende.
Med udgangspunkt i den aktuelle sag vil Dansk
Folkeparti stille et forslag i Folketinget om at få
spørgsmålet til folkeafstemning herhjemme også«,
siger Pia Kjærsgaard.

******

svd, dag, sds, nd, nd, pol, pol, pol, pol, hd, db, vk, gp, svd, skd, nsk, hd, hd, smp, bar, kt, nd, blt, r24, vl, vl,