fredag, november 27, 2009

Stockholm tar demokratikrav på allvar, äntligen....


De flesta kommuner som pytsar ut bidrag
till föreningar har ett krav i sina statuter
att föreningarna ska omfatta och sprida
demokratiska värderingar.
Det var väl inget stort problem så länge
det gällde fotbollsklubbar och pensionärs-
föreningar.
Numera går de största summorna till
s k invandrarföreningar. Och självklart
tillämpas inte något demokratikrav.
***
I Sveriges Gaza har kommunrevisionen vid flera
tillfällen tvingat fritidsnämnden att stänga av
Självklart uppfyller inte salafistiska och
jihadistiska organisationer ens de mest
hovsamma krav på att respektera demo-
kratiska värderingar.....
***
Nu äntligen vågar Stockholms stad ta
demokratikravet på allvar.
Heder åt dem !
"Just nu söker en mängd föreningar stöd

inför 2010. Hos Stockholms kulturförvaltning

finns ett 80-tal ansökningar från invandrar-

föreningar som sedan Kulturnämndens beslut

i förra veckan måste bedömas på ett nytt sätt.

Föreningarna måste ha en värdegrund som

främjar mänskliga rättigheter, demokrati,

jämställdhet och integration.

**

Föreningen Eritreansk Kultur Forum är bortvald

efter Kulturnämndens tydliga beslut, men

förvaltningen har fått i uppdrag att också utreda

alla tveksamma fall.

På tisdagen skickades en lista på 19 föreningar som

kan ha relationer till områden med odemokratiska

rörelser och regimer. Brevet är offentlig handling

men avsett för Amnesty, Forum Syd, Sida och

Utrikespolitiska institutet.

**

Avdelningen för kultur- och integrationsstöd

skriver att man vill fördjupa sitt arbete och vara säker

på att de föreningar som ges verksamhets- eller

projektstöd inte på något sätt stöder odemokratiska

regimer.

Förvaltningen frågar i brevet om mottagarna har

kännedom om nedan nämnda föreningar i Stockholm.

Man vill i så fall veta vilken typ av koppling –

exempelvis demokratisk eller ickedemokratisk –

till respektive "hemland" de eventuellt har.

Kulturförvaltningen önskar ett svar senast

den 4 december 2009.

**

Här är listan på föreningar, vars värdegrunder

måste utredas sedan Kulturnämnden fattat beslut om ny policy.

Assyriska föreningen i Stockholm

Bangladesh Kulturförening ( A)

Bangladsh Kulturförening (BKF)

Bredängs Svensk-Turkiska kulturförening

Daryeel Association

Gulan Föreningen i Stockholm

Irakiska demokraternas förening i Stockholm (IDF)

Irakiska demokratiska Tammuzklubben (IDK)

Irakiska kvinnoföreningen i Stockholm

Joy Bangla kulturella föreningen

Kulturella föreningen fär kurder i Sverige

Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter i Iran (IKFI)

Kurdiska Demokratiska och Kulturella Förening i Stockholm

Komhuner kulturförening

Solros Kultur Förening

Somaliska kulturföreningen i Skärholmen

Somaliska kvinnoföreningen i Söderort (SOKSO)

Svensk kurdiska Kulturföreningen

Syriska föreningen"

**

Kommentar:

Har du någon information i frågan så hjälp

gärna Stockholms stad.

Det gäller självfallet också information om

stadens dubiösa brevvänner....

Amnesty, Forum Syd och SIDA har väl det

gemensamt att de varken sprider demokratiska

värderingar eller bör få komma i närheten av

svenska skattemedel....

**

En fråga man ställer sig inför listan ovan:

Var är moskéerna ? Var är alla föreningar

som demonstrerade mot judar vid

Al Qudsdagen ?

Var är Al-Shabaabs stödföreningar ?

Var är Hizballah och Hamas ?

****

svd, svd, svd,