måndag, mars 12, 2007

Landet med 2.600 moskéer...

Zentralinstitut Islam-Archiv i Soest:
I Tyskland finns för närvarande 2.600
muslimska bönelokaler, varav 143 är
specialbyggda för ändamålet.
Ytterligare 128 är projekterade eller
påbörjade. Den största med 23 m kupol
är snart klar i Duisburg-Marxloh.
***
Antalet muslimer med tyskt medborgarskap
har på 25 år växt från 56.000 till knappt
en miljon.