onsdag, mars 21, 2007

Malmö - trivselstaden ?

och har jag skrivit om
Malmöbornas ökande alienation
(=främlingskap) i sin egen stad.
Tyvärr kan man konstatera att
det absolut inte hänt något
positivt sedan dess....

**
Vissa tror fortfarande att
den klassiska
strutsstrategin
fungerar...

**

Andra anpassar sig smidigt ....