söndag, oktober 26, 2014

Fatah TV: Jerusalem ska bli Kalifatets huvudstad !

 
 
Den ledande islamisten Kamal Khatib
kunde nyligen meddela i Al Fatahs TV
att Jerusalem ska bli huvudstad i
det nya Kalifatet. 

 
Till slut blev Mahmoud Abbas propaganda-TV
tydligen lite stressade över all islamistisk
klartext och klippte av sändningen.

** 
En panel ledande islamister i London
utvecklade nyligen hur Kalifatet kommer
att expandera över Europa och Amerika...