tisdag, oktober 28, 2014

Antalet jihadister från Västerlandet hos Kalifatet

 
Så länge jihadisternas kamp mot Syrien pågått
har de utländska frivilliga varit ett betydande inslag
i trupperna. I början var det Muslimska Brödraskapets
internationella organisation som levererade rekryter.
De värvades ofta via nätverken av MB-kontrollerade
och utrustning finansierad av Qatar.
Efterhand blev MB alltmera överspelad. Istället framstod
Al Qaeda som den drivande kraften.
I somras utropades så Kalifatet Islamiska Staten i
Syrien och Irak.
Nu startade den stora floden av utländska jihadister.
 
 
Den förste som försökte kartlägga hur många och
varifrån de kommer tycks ha varit den norske
Han uppskattade vid årsskiftet att mellan 1.000
och 1.700 jihadister från Europa fanns i Syrien.
 
tjänster duggat tätt. Uppenbarligen har det funnits ett
starkt intresse från myndigheterna att underdriva antalet
jihadister för att inte väcka europeerna inför det hot
Ett antal terroristdåd i Frankrike och Belgien
utförda av "hemvändare" från Syrien gjorde det
svårare att på sedvanligt sätt mörka sanningen.
Samtidigt verkar också antalet kriminella från de s k
nu gör jihad vara betydande.

terrorvåg, som rullat igång i Europa och Amerika.
Vanligare är dumt svammel om islam som "fredens religion".
 
The Economists kartläggning i augusti lyckades i varje fall
väcka en del journalister. Tyvärr tycks siffrorna ha
varit lika hopplöst underdrivna som tidigare...
 
 
I Sverige finns det ju bara en journalist (Gudmundson)
och en forskare (Magnus Ranstorp på Försvarshögskolan),
som bevakar frågan och regelbundet skriver om den.
 
Vid SÄPO:s presskonferens i veckan tvangs de erkänna att
var betydligt mera korrekt än deras egna siffror.
Jämför med den siffra de lämnade till Economist för
för två månader sedan...
 
- i England.
 
jihadister från Tyskland hos Kalifatet uppgår till minst
1.800.
 
kraft mot Kalifatets jihadister är Schweiz.
 
Så svaret på frågan i min rubrik är att ingen
tycks veta säkert, men få skulle bli förvånade
om nästa kartläggning visar 10.000 potentiella
mördare och terrorister från Europa och Amerika.