måndag, april 01, 2013

Finansman: "Vi måste stödja Israel"

Finansmannen Olof G Hedengren skriver
"Lördagen den 14 november 2012 dödades
Hamas militäre chef, Ahmad al-Jabari, i en
israelisk flygattack som svar på Hamas-
initierade raketattacker mot mål i södra 
Israel. USA fördömde raketattackerna och
framhöll Israels rätt att försvara sin terri-
toriella integritet. Samtidigt kallades med-
lemmarna i FN:s säkerhetsråd in och uttalade
som de alltid gör; att stridigheterna måste
upphöra omedelbart! Allt enligt den
dramaturgi som vi känner igen.
**
Plötsligt gavs den Palestinska Myndigheten
observatörsstatus i FN. Med alla gängse
mått mätt är Palestina inte en stat. Man
har inte kontroll över ett oomtvistat territorium.
Det finns ingen oomtvistad regering utan olika
grupper slåss om makten. Mahmoud Abbas är
den officielle företrädaren för den Palestinska
Myndigheten men Hamas har tagit över Gaza-
remsan. I praktiken är det angränsande arab-
stater och terrorstämplade organisationer som
har den yttersta makten över palestinierna.
Under dessa förhållanden borde inte den inter-
nationella rätten ge utrymme för att skänka
statsstatus till det vi kallar Palestina.
**
En stor del av det internationella samfundet
håller krampaktigt fast vid den så kallade tvåstats-
lösningen, det vill säga en palestinsk stat jämte
Israel. Detta var förvisso tanken 1948 när staten
Israel utropades. Sedan dess har dock mycket
vatten runnit under broarna. Palestinierna och
de muslimska staterna som omger Israel accep-
terade dessutom inte det internationella sam-
fundets, i princip FN:s, beslut att en judisk och
en palestinsk stat skulle bildas.
**
Nu har president Obama genomfört sin länge
emotsedda Mellanösternresa. Han har bedyrat
israelerna USA:s vänskap samt uttalat att
iranska kärnvapen är uteslutet. Men han
vädjar om förhandlingar med palestinierna
angående en tvåstatslösning och uttrycker
att bosättningspolitiken är en försvårande
omständighet. Palestinierna protesterade
dock och menade att Obama inte var konkret
angående statsbildning och dessutom inte
hänvisade till 1967 års gränser och inte
heller krävde ett stopp för nya judiska
bosättningar. Nu skall den nye utrikes-
ministern, John Kerry, följa upp statsbesöket
och det återstår att se om det går att bryta
dödläget. Jag tillhör tvivlarna av skäl som
framgår nedan.
**
Nedan för jag ett resonemang som leder
fram till min slutsats: Vi bör på allt sätt
stötta Israel i landets kamp mot upp-
repade våldsdåd från islamistiska grann-
stater och muslimska terrororganisationer.
Något annat är inte rimligt mot bakgrund av
de principer som vi gärna hyllar; demokrati,
rättssäkerhet, yttrandefrihet, kvinnors lika
rätt, religionsfrihet, sekulär lagstiftning
med mera."
***
***
Iron Dome slår tillbaka