fredag, april 19, 2013

Ledaren för terroristgrupp från Sverige död

Den oumbärlige Gudmundson berättar idag
hur "den svenska" islamistgruppen Svenska
Mujahedeen Fi Ash-Sham alltmera tunnas
ut under sin jihad mot Syrien.
Hittills har minst fyra terrorister med svensk
anknytning bitit i gräset under Muslimska
Brödraskapets kamp om makten över
Syrien:
jordaniern Muhammed Ali Abu Hammour
(محمد علي ابو حمور) rapporteras som stupad i
strid i Syrien. Enligt uppgift ska han ha
dött den senaste veckan – jihadistkanalen
Facebook.com/Strangers.Sy nämner datumet
15 april – men några detaljer om var och
hur har inte publicerats.
**
Muhammed Ali Abu Hammour uppges
härstamma från Salt i Jordanien, där
hans familj också ska ha nåtts av dödsbudet.
Enligt uppgift var Muhammed Ali Abu
Hammour bosatt i Sverige, där han studerade
till ingenjör.
**
Under den senaste veckan har flera namngivna
jihadister från Sverige rapporterats döda i strid
i Syrien. Utöver svenskjordaniern ovan har
dödsbud kommit om Muhamed Kopriva, svensk
kosovoalban från Göteborg, samt en svensklibyer
vid namn Adam Samir Wali. Tidigare i år rappor-
terades även Kamal Badri från Göteborg stupad.
***