fredag, april 05, 2013

600 jihadister från Europa i Syrien

Det finns sannolikt över 5.500 utländska
jihadister som slåss för Muslimska Brödra-
skapet  mot den syriska regeringen.
Av dessa, hävdar en färsk brittisk utredning,
är minst 600 från olika europeiska länder.
Många observatörer anser dock att beräk-
ningarna är alldeles för låga. Förmodligen
kommer flera tusen jihadister från framförallt
Storbritannien, Frankrike och Benelux.
Sedan jihadisternas olika grenar, Free Syrian
Army och Al-Nusra, nyligen slutit en allians
finns det inte längre några problem att resa
in via Turkiet.
Danska SÄPO, PET, pekade nyligen på hur
 de kriminella och islamistiska shariagängen
fungerar som en rekryteringsreservoar
för jihadister på väg till bl a Syrien och Somalia.
Situationen tycks vara likartad över hela Europa.
De s k terroristmotorvägarna går idag över
Turkiet mot Somalia, Syrien eller Pakistan.
***