torsdag, februari 16, 2012

Världsomfattande beredskapshöjning vid judiska objekt (utom i Norge...)


Israel genomförde igår en världs-
omfattande beredskapshöjning
mot israeliska och judiska objekt.
Det innebär bl a att säkerheten skärpts
kring israeliska ambassader, diplomat-
bostäder och turistbyråer. 
Men beredskapshöjningen gäller också
rent judiska objekt som synagoger,
judiska skolor och "högprofilerade"
judiskägda affärer.
»Sikkerheden er blevet intensiveret
i alle europæiske lande - også i
Danmark omkring ambassaden, hvor
der er blevet taget forskellige forholds-
regler«,säger en talesman för
ambassaden enligt Politiken 
**
I Oslo har dock de norska
myndigheterna demonstrativt vägrat
att höja säkerheten kring bl a
ambassaden och synagogan...
Det mosaiske trossamfunn har flere ganger
søkt Justisdepartementet om økonomisk
støtte til sikkerhetstiltak rundt synagogen
i Oslo, men søknadene er så langt blitt
blankt avvist. Forstander i Det mosaiske
trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn, mener
regjeringen ikke tar sikkerheten rundt
synagogen alvorlig.

- Hver gang det skjer noe i Midtøsten
opplever vi at trusselnivået rundt
synagogen, og andre jødiske mål,
øker. Samtidig føler vi at truslene
blir fullstendig neglisjert av norske
myndigheter, sier Kohn.
**
Församlingen har nu på egen bekostnad
satt upp stora betongblock runt synagogan
som skydd mot bilbomber.
Synagogan besköts med automatvapen
Bhattis liga.

***