måndag, februari 20, 2012

Blöjbombaren får fyra gånger livstid


torsdagen till fyra gånger livstid plus
50 års fängelse.
Umar försökte spränga ett North-
western Airlinesplan på väg från
Amsterdam till Detroit på juldagen
2009 med en sprängladdning som
exploderade inte utan började
brinna, vilket gav Umar betydande
brännskador.
**
"Today is a day of victory and
God is great," said Abdulmutallab,
25. He also said that al Qaeda would
one day be victorious, and that acts l
ike his will continue until "the righteous
servants of Allah inherit the world."
**
"The defendant has never expressed
doubt or remorse about his mission,"
said Judge Nancy Edmunds in imposing
four life sentences plus 50 years.
"To the contrary, he sees that mission
as divinely inspired and a continuing
mission."...
**
Umar genomförde dådet på uppdrag av
Al Qaeda i Jemen, sedan han träffat dess
dåvarande ledare imam Anwar al-Awlaki.