onsdag, juni 03, 2009

OSC-rapport avslöjar islamismen i Bolivia

Den amerikanska underrättelsevärlden satsar alltmera
på s k open source-material, d v s material från medier,
akademisk forskning och finkamning av nätet. För att
underlätta detta har man upprättat ett Open Source
***
Ett exempel på vad de kan uträtta. Baserat på helt öppet
material är här en rapport om islam och islamism i Bolivia.
Morales regim är alltmera totalitär och antisemitisk. Tidigare
i år avbröt han de diplomatiska förbindelserna med Israel.
Vilken roll spelar den lilla, men mycket välorganiserade och
välfinansierade muslimska gruppen i Bolivia ?
OSC kan ge svar....
***

***
"Bolivia has a Muslim population of 1,000 people, constituting
less than on tenth of one percent of its total population.
A number of local Islamic leaders have ties to Iran or the
Palestinian territories -- in one case with an individual
affiliated with a suspect involved in the 1994 Hizballah
bombing in Argentina -- and at least one community
leader has expressed support for violent resistance in
the Palestinian territories. While Bolivia under President
Evo Morales has proposed a number of economic
development agreements with Iran, and in March
2009 expelled Israeli diplomats citing Israel's handling
of the Palestinian territories, these strategic political
actions were not a result of Bolivian Muslim influence.
The following paper is an overview of mosques, Islamic
organizations, and religious leaders in Bolivia and their
susceptibility to foreign Islamist influence."
***