måndag, juni 15, 2009

Wilders: Israel är Europas kanariefågel i kolgruvan

Geert Wilders (som f ö besökte danska Folketinget
igår) intervjuas i Jerusalem Post. Han gör en
intressant jämförelse mellan Israel och den klassiska
kanariefågeln i kolgruvorna. Kanariefågelns uppgift
var att upptäcka gas i tid. Fågelns död var en varning
till gruvarbetarna. Det är väl ingen alltför djärv gissning
att Wilders ser islamismen som gasen som håller på
att förgifta Europa.
**
"Wilders said Israel was the "only light of democracy
in the Middle East" and that Islamic war was "against
us all." The Jewish state was "more like the canary
in the coal mine," he said, and stressed that an
"ideological conflict" was unfolding in the region.
"It is not a territorial conflict. Please forget about
this crazy concept."
The Islamists "see Israel as a big settlement" and
if Israel "gives Territory A," said Wilders, then
the other side will ask for Territory B, "such as Haifa."
**
***
UPDATE:
Inför gårdagens seminarium i Köpenhamn
intervjuades Wilders i danska TV2.
Observera att den idiotiska rubriken härrör
från journalistens fråga och inte från Wilders....
***