torsdag, juni 25, 2009

Het sommarläsning: PET-rapporten

Efter elva års arbete presenterade igår den s k
PET-kommissionen en rapport om danska
SÄPO:s verksamhet 1945-89.
Den ger en spännande inblick i kommunistiskt
spionage, infiltration och subversion. Rapportens
tonvikt ligger på KGB:s verksamhet riktad mot
Danmark och KGB:s alla små medhjälpare i DKP
och inom medier och bokstavssekter.
Huvudförfattare har varit historikerna Johnny
Laursen och Regin Schmidt med tre höga jurister
som moraliskt stöd.
**
Kommissionens arbete har kostat 70 miljoner
kronor och resulterat i 4.600 trycksidor. Den
politiska slutsatsen är att PET väl skött sin
uppgift:
»PET fremstår efter Kommissionens undersøgelse
ikke som en stat i staten, der handlede efter egne
normer, men som en del af det danske statssystem
og i det store og hele underlagt de samme regler,«
skriver PET-kommissionen i sine sammenfattende
betragtninger. (Berlingske)
**
Rapportens innehåll:
Resumébind: Sammenfatning af pet-
kommissonens beretning (bind 16)
Bind 1: PET-kommissionens beretning
Bind 2: Politiets Efterretningstjeneste 1945-89
Bind 3: Regeringserklæringen og PET’s registreringer
på det politiske område 1968-1989
Bind 4: PET’s virkemidler
Bind 5: Stay-Behind og Firmaet
Bind 6: PET’s overvågning af Danmarks Kommunistiske
Parti 1945-1989
Bind 7: PET’s overvågning af politiske partier 1945-1989
Bind 8: PET’s overvågning af arbejdsmarkedet 1945-1989
Bind 9: PET’s overvågning af den antiimperialistiske
venstrefløj 1945-1989
Bind 10: PET’s overvågning af protestbevægelser 1945-1989
Bind 11: PET’s overvågning af den yderste højrefløj 1945-1994
Bind 12: Operation Zeus
Bind 13: KGB’s kontakt- og agentnet i Danmark under den
kolde krig
Bind 14: PET’s virksomhed i forhold til Grønland og Færøerne
Bind 15: Mindretalsudtalelse og juridiske notater
**
Alla sexton volymerna kostar 1.900 dkr....
Men Jihads läsare erbjuds möjligheten att
kostnadsfritt läsa och/eller ladda ned hela
rapporten här.
Läs den ! Det är den värd !
****