torsdag, april 26, 2007

"Bikini i Konsum...."

På buss linje 35 i Rosengård hände det
sig att en chaufför avvisade en kvinna
klädd i burka.
Den mannen kommer det att gå illa.
Han är polisanmäld, avstängd från
jobbet och fördömd i alla
tongivande medier....
Därför är det glädjande och modigt att
Adrian Kaba,
en ung Malmö-socialdemokrat
(dessutom med albansk-turkisk bakgrund)
vågar ifrågasätta det rimliga i att bära burka
i det svenska samhället.
"Vill man verka i ett modernt samhälle
är kravet att kasta burkan förutsättningen.
Sen kan man kräva sin rätt att som andra
människor tillskaffa sig ett arbete, utbildning o
ch ett samhällsdeltagande.
Jag ser stora problem med att
tillföra praktiskt arbete eller delta i
undervisning när man helt täcker sig
och bara visar ögonen.
.......
"Jag ser inte kvinnor i bikinin sälja
mjölk i Konsum eller vårda äldre
i vårdhem, eller utbilda sig i universitet.
Förövrigt skulle det vara
förargelseväckande beteende
att klä sig så i allt annat än i syfte att
besöka stranden eller badet.
Det finns normer i ett samhälle
som måste respekteras vare sig
man vill det eller inte.
Varken burkan eller bikinin går
sig att förstås i dessa sammanhang.
Därför skulle en busschaufför också kunna
förneka en bikiniklädd kvinna att stiga
på en buss. Att få bära bikinin eller
burka var man vill är inte en
rättighet som man ska
förväntas garanteras.