torsdag, april 26, 2007

Islamister kräver bestraffningsrätt

Den islamistiska sekten Islamisk Trossamfund
i Köpenhamn, som bl a låg bakom mycket av
hetsen och våldsaktionerna mot Danmark förra
våren, går nu till förnyade angrepp mot
Pia Kjaersgaard.

Islamisterna kräver att få bestämma vilka danska
politiker som ska bestraffas för blasfemi och
förolämpning av Muhammed.
Kjaersgaard har betecknat sektens aktivitet när den
sände ut en delegation för att hetsa upp stämningen
mot Danmark i Mellanöstern som landsförrräderi.

"Tegninger af Muhammed er i sig selv ligegyldige
for os. Men retten til at sige, skrive og tegne lige
dét, vi lyster - også en profet -
er ukrænkelig for os.
Kun domstolene kan begrænse os. Nu får
domstolene herhjemme så i øvrigt mulighed
for at afprøve, om jeg kan kalde Islamisk
Trossamfund for femte-kolonne-virksomhed,
for Islamisk Trossamfunds leder, løgneren
Abu Laban, har stævnet mig. Det tager jeg
mig ophøjet ro og gentager gerne:
Islamisk Trossamfund bedriver landsskadelig
femte-kolonne virksomhed mod Danmark.
Og imamer, der skader Danmark, bør smides
ud, gerne med Abu Laban som den første."

Nu har Islamisk Trossamfund stämt henne för äre-
kränkning. Däremot har de ännu inte fått tillstånd
att genomföra en shariarättegång för blasfemi....
Anmärkningsvärt nog har islamisterna
ännu inte ställts inför rätta för sina
anti-danska aktiviteter.