torsdag, april 05, 2007

Alias "Israel Shamir"

En mystisk, nästan skugglik, figur inom
den internationella antisemitismens kretsar
är ryssen som omväxlande kallat sig Vassily
Krasevsky, Israel Shamir, Robert David,
Jörgen Jermas och nu senast
Adam Ermash.
Hans favorit-alias är "Israel Shamir",
som ju stöder bluffen att
han skulle vara jude....
Försöker man vada fram genom alla
Adams lögner och fantasier så tycks
det i varje fall stämma att han är ryss,
född i Novosibirsk 1947.
Bosatt i Sverige 1984-93.
Återemigrerade till Ryssland 1993
sedan han fått svensk medborgarskap...
Tillbaka i Sverige sedan 1998.
Adams sysselsättning och försörjning
har ständigt varit lika dunkel.
I regel nolltaxerare, men samtidigt
hade han alltid gott om pengar
till sina resor över hela världen.
Under sin karriär har "Shamir"
haft många märkliga
samarbetspartners och ibland
arbetsgivare:
Ökända antisemiter,
nationalsocialister, internationella
revisionister, ryska ultranationalister,
israeliska kommunister och amerikanska
högerextremister.
***