måndag, november 28, 2005

JK reagerar äntligen på antisemitisk propaganda

”Domens dag ska inte komma förrän muslimerna kämpar mot judarna. Muslimerna ska döda dem och judarna ska gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga: Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom.”

Så här lät en del av innehållet i den ena kassetten som är köpt i Stockholmsmoskéns bokhandel på Södermalm i Stockholm.

Läs eller lyssna på hela inslaget i söndagens Eko.

JK vaknar.