fredag, december 02, 2005

Läs den hemliga EU-rapporten HÄR !

EU antog hemlig antiterrorplan
EU-ländernas justitieministrar enades i dag om en hemlig handlingsplan för att hindra rekrytering av personer till muslimska terrornätverk.
Justitieminister Thomas Bodström anser dock att den borde lämnas ut.

-Det krockar med vår öppenhet att inte lämna ut den. Hemligstämpeln är beslutad av ministerrådets generalsekretariat.
I en strategi som antogs i samma ämne, enligt Bodström en förkortad variant av handlingsplanen, talas det om att medborgarna, särskilt det muslimska samhället, måste vara med för att kampen mot terrorism ska lyckas.

(SVT Text 1 dec)

Det finns en enkel lösning på Bodströms dilemma:

Läs den hemliga rapporten på Jihad i Malmö.