torsdag, december 22, 2005

"Maximus" terrornätverk

Det svensk-dansk-bosniska terrornätverket växer hela tiden.
Vid omhäktningen av några av de danska medlemmarna i går avslöjade åklagaren lite mer om deras verksamhet. De var en cell som både koordinerade och finansierade terrorism.
En av gripna i Danmark rekryterades till en självmordsaktion i Holland, men stoppades av sin far.
Minst tre av dem har besökt imam Omar Bakri i London och insupit mera islamistiskt gift.

Polisen har avlyssnat cellen under ett antal månader. Åklagaren refererade bl a ett samtal mellan två av ungdomarna efter Londonbomberna: "- Nu har bombningerna börjat. Ha-ha-ha. Fred vare med dig."

Mirsad Bektašević, alias Maximus, från Kungälv styrde nätverket via Internet och skaffade kontakter över hela Europa. Förutom i Danmark har polisen hittills spårat upp hans anhängare i Storbritannien och Bosnien, men det finns material som tyder på fler celler. Mirsad besökte
Danmark tre gånger i augusti-september under förberedelserna för resan till Sarajevo.

Danska TV 2 har gjort ett utmärkt bildspel i Flash som illustrerar de olika delarna i terrornätverket. Klicka här och gå sedan in på TEMA: Den danske terrorsag.