torsdag, december 08, 2005

Och Sverige teg...


"This Day of Solidarity is a day of mourning and a day of grief."

Generalsekreterare Annan tog till de riktigt stora orden 29 november
när FN firade sin "solidaritetsdag med det palestinska folket".

Inramat av FN:s och PLO:s flaggor pryddes podiet av en karta över Mellanöstern där Israel tagits bort.....FN-medlem sedan 56 år, nu plötsligt bortstädad av Koffi Annan & Co.

Och Sverige teg.....

Vad är det då för katastrof FN firar ? Jo, generalförsamlingens omröstning 29 november 1947 om en ev delning av Palestinamandatet. Således anser FN att deras eget ingripande i området var en katastrof som bör sörjas efter nära 60 år.

Några dagar senare firade FN en ny anti-israelisk excess. Observera särskilt hur Sverige röstade i de sex voteringarna.

Och Sverige teg.....

Efter självmordsbomben i Netanya föreslogs ett tydligt uttalande mot terrorismen i säkerhetsrådet. Det stoppades av Algeriet.

Och Sverige teg....