fredag, november 04, 2005

Vad menar Dronningen ?

Just nu pryds Budapest av affischer med danska Dronningen. Texten lyder:
"Vi måste visa vårt motstånd mot islam
Margrethe II, Danmarks drottning
Just nu utmanas vi av islam.

Vi har helt enkelt låtit det pågå för
länge eftersom
vi är tolerant och lata."

Bildtexten över de båda kvinnorna lyder:
"Era kvinnor är som åkrar.

Trampa runt på era åkrar som ni vill."


Bildtexten över den maskerade

mannen med kniv och koran:
"Ni skall slå ihjäl de otroende

varhelst ni finner dem"


Båda texterna påstås vara citat ur Koranen, vilket jag inte hunnit kontrollera.
Översättning: Ekstrabladet

Även om jag saknar kunskap om ungersk inrikespolitik kan man väl misstänka
att denna och liknande affischer knappast förbättrar klimatet.
Det vore kanske lämpligt att HM Dronningen förtydligar vad hon egentligen menar.
Citaten är enligt dansk press autentiska och tagna ur en nyutkommen intervjubok.