måndag, november 21, 2005

Domstolarnas krig mot terrorismen

Kriget mot terrorismen pågår ständigt.
Det vi ser i medierna är de mera spektakulära delarna av det.
Men lite mera i skymundan pågår ett juridiskt krig mot terroristerna.
Det är betydligt svårare att följa. Just nu bedrivs det hundratals
rättegångar över hela världen mot jihadister av olika slag.

Den amerikanska hemsidan FindLaw bevakar de amerikanska
rättegångarna. Mängder av dokument, åtal, bevis, rättegångsprotokoll
och mycket annat från rättegångar mot kända och terrorister.